“Niets wat je over jezelf weet is wie je bent.„
Nin Sheng
Nieuws & Agenda
Laatste artikel
Waarom zou je groentesappen en groene smoothies drinken?
Bron: Voedzo.nl "Al tijden drink ik regelmatig een groene smoothie en af en toe een groentesapje. Lekker en gezond, zo voelt het. lees verder >>
 Hoe werkt dat dan?

Naast dat deze geneeskunst al meer dan 200 jaar oud is, kan gesteld worden dat ze zeer up tot date en zeer modern is. De natuurlijke homeopathische geneesmiddelen onderdrukken de klachten niet, maar ondersteunen juist de eigen afweer om tot zelfgenezing te komen.

Actie = Reactie

Homeopathie maakt gebruik van verschillende natuurwetten. Er zit dus veel logica achter. Een er van is de  3e wet van Newton. Deze zegt Actie = Reactie

Iedere actie die wordt uitgeoefend op een levend organisme roept in dat levend organisme een reactie op die exact tegengesteld is in richting en even groot is in kracht. Een voorbeeld voor de werkzaamheid van deze wet is: Als ik mijn hoofd stoot krijg ik geen deuk maar een bult. Beter gezegd, ik krijg eerst een deuk (actie) en mijn lichaam maakt er tegengesteld een bult van.

De definitie van een natuurwet is dat deze onder alle omstandigheden voor iedereen geldt. Het is een natuurwet dat ieder mens een vader en een moeder heeft. Dit maakt dat erfelijkheid een wetmatigheid is. Het is een natuurwet dat iedere mens een lichaam heeft, zonder lichaam ben je geen mens. Dit maakt dat de menselijke constitutie een uitdrukking is van natuurwetmatigheden. Het is een wet dat een mens leeft en dus een levensloop heeft. De menselijke levensloop is een natuurwet. 

Is het veilig?

Homeopathische geneesmiddelen kennen geen schadelijke bijwerkingen. Dit maakt homeopathie zeer duurzaam, niet toxisch en onschadelijk voor de lever en de nieren, de organen die het anders zwaar te lijden hebben onder de onnatuurlijke chemisch synthetische middelen, die de klachten slechts tijdelijk onderdrukken. Homeopathische geneesmiddelen vormen ook geen belasting voor het milieu. Homeopathie is zeer ecologisch, natuurlijk, groen en veilig.

Homeopathische geneesmiddelen worden niet op dieren getest, maar op gezonde mensen. Dieren kunnen immers niet vertellen wat ze voelen, je kunt ze alleen zo ziek maken dat ze vergiftigingsverschijnselen gaan vertonen, dit doen we niet in de homeopathie. Daarbij worden homeopathische geneesmiddelen al meer dan 200 jaar gebruikt in de behandeling van allerlei ziekten en zijn na 200 jaar altijd nog even werkzaam als destijds en dat zonder schadelijke bijwerkingen