“We zoeken naar antwoorden in ons hoofd.
Het lastige is, dat daar geen antwoorden zijn„
Samarpan