“Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast. Zolang je ertegen vecht, geef je het macht.De macht die je eraan geeft is evenredig aan de kracht die je gebruikt om je ertegen te verzetten.„
Anthony de Mello
Tarieven 2023
Nieuws & Agenda
Wat is het Pollen Voedsel Syndroom?
 Pollen Voedsel Syndroom is een allergische reactie die optreedt wanneer iemand die allergisch is voor bepaalde pollen, zoals graspollen of lees verder >>

 Tarieven per 1 maart 2023


Omschrijving  Tarief
Natuurgeneeskundig consult Intake en doormeting
 € 220,00

Natuurgeneeskundig consult; Vervolg behandeling
 € 110,00

Natuurgeneeskundig consult; Kort € 55,00
Natuurgeneeskundig consult; Telefonisch consult, per half uur * € 45,00

* Telefonische consulten zijn consulten waar het ook daadwerkelijk om een adviserend gesprek gaat t.a.v. gezondheidsklachten, niet voor overige vragen zoals bijvoorbeeld. betalingen, facturen  en middelen.