“Until you love death you cannot love life.
What you fear about death is what you fear about life.„
Byron Katie
Visie
Nieuws & Agenda
Nieuwe tarieven per 1 maart 2022
Gezien de aanzienijke stiging van kosten de afgelopen jaren zien wij ons genoodzaakt onze prijzen aan te passen. Per 1 maart lees verder >>
Laatste artikel
Neurogene werking van de “Peter Hess”-klankmassage
 door Dr. Kerstin Gommel, arts (Vertaling van het artikel “Neuronale Wirkung der Peter Hess-Klangmassage” in het tijdschrift Klang-Massage Therapie Nr. 7/2010, lees verder >>

Mondiale leer

De filosofie achter de therapie is mondiaal. Wat wil zeggen dat deze is geënt op de Chinese-, Indische-, Egyptische-, Afrikaanse leer, de leer van de Inca’s en de indianen. Het is een mix van Westerse en Oosterse denkwijzen.
Hierbinnen ligt ook de reguliere Westerse geneeskunde en denkwijze. Wij zijn Westerlingen, denken Westers en integreren kennis op de manier waarop wij dat geleerd hebben.
Door Martin Keymers concept, namelijk door de combinatie van de kennis van anatomie, fysiologie en pathologie van ons lichaam met o.a.de oosterse leer is bioresonantietherapie een aanvullende en ondersteunende complementaire alternatieve therapie. We kunnen putten uit eeuwen oude geneeskundige bronnen, waaruit ook de Westerse geneeskunde is ontstaan.
Het streven is gericht op mogelijke afstemming, aanvulling en samenwerking met de reguliere geneeskunde.
De natuurgeneeskunde kent ook duidelijke grenzen. Waar nodig wordt ook doorverwezen naar huisarts en andere specialismen. De chiropraxie, osteopathie, fysiotherapie, haptonomie etc zijn hier voorbeelden van.


Natuurgeneeskunde heeft een andere kijk en visie op oorzaak en gevolg van klachten en symptomen.
Bioresonantie werkt op basis van het meten en geven van diverse combinaties van trillingen.