“Separation is the absence of love
and love is the absence of separation„
Ramesh Balsekar
Visie
Nieuws & Agenda
Nieuwe tarieven per 1 maart 2022
Gezien de aanzienijke stiging van kosten de afgelopen jaren zien wij ons genoodzaakt onze prijzen aan te passen. Per 1 maart lees verder >>
Laatste artikel
Neurogene werking van de “Peter Hess”-klankmassage
 door Dr. Kerstin Gommel, arts (Vertaling van het artikel “Neuronale Wirkung der Peter Hess-Klangmassage” in het tijdschrift Klang-Massage Therapie Nr. 7/2010, lees verder >>
 De basis van het Therapeutisch Huis 
De basis van het Therapeutische Huis van Martin Keymer (therapeutisches-haus.de) oftewel de kelder is het beeld van de individuele levensstijl van het individu. Het gaat ervan uit, dat gezond worden en gezond blijven afhankelijk is van zes pijlers waarop ons huis, ofwetewel onze gezondheid is gebouwd. Dit is het fundament van de therapie.
Op deze pagina worden de zes zuilen in steekwoorden benoemd. Verderop kunt u lezen hoe vele factoren onze gezondheid beinvloeden kunnen! 
 • ETEN
 • DRINKEN
 • VERZORGEN
 • SLAPEN
 • BEWEGEN
 • PSYCHOSOCIALE OMGEVING
      

ETEN 

Hieronder volgen een rij van factoren die je in de gaten moet houden!

Levensmiddelen. 

WATER DRINKEN

Bij WATER komt het zowel op hoeveelheid maar ook op kwaliteit aan!
De kwaliteit zijn we nodig om een natuurlijke uitscheiding (o.a. zweten etc) mogelijk te maken en eveneens het lichaam de mogelijkheid te geven om ook daadwerkelijk via onze uitscheidingsorganen onze afvalstoffen en toxinen kwijt te raken.
Gedurende het behandeltraject met bioresonantie wordt van u verwacht per dag 1,5 tot 2 liter per dag water te drinken.

DE DRIE GOUDEN REGELS VAN HET DRINKEN
1. drinken, drinken, drinken....

2. drink zo schoon  mogelijk water...

3. drink zo  schoon mogelijk, maar ook zo vitaal mogelijk en levend water!

We bestaan voor 70% uit water. Zo bestaat ook onze planeet uit 70% water... Als je het water in ons lichaam als orgaan zou betitelen, dan zou dit ons grootste orgaan zijn! Het vergelijken van mens en aarde gaat nog verder. precies zo vinden we procentueel gezien even veel ZOUT in ons lichaam alsook onze aarde bevat!
Nog verder gaat het: we vinden alle 84 elementen van de planeet aarde in procentuele verhouding in ons lichaam, precies net zoveel als we ook in water vinden.

"We drinken 90% van onze ziekten" zei Louis Pasteur (1822-1895) al. De veelzijdige opgaven van het water in ons lichaam onderbouwen dit gegeven: 
 • Regulatie van ons waterhuishouden
 • het onderhouden van het vermogen onze vloeistoffen vloeibaar te houden, niet alleen met betrekking tot bloed en lymfevochtigheid, maar ook in het bijzonder het vrij bewegende weefselvocht, dat voor het transport van de voedingstoffen naar de cellen en voor het afvoeren van de toxische stoffen uit de cellen verantwoordelijk is.
 • het instandhouden van drukverschillen in het lichaam, bijvoorbeeld de nieren, ruggenmergvacht etc.
 • is het uitgangsmateriaal voor hydratisering van intar- en extracellulaire ruimtes.
 • regegulering van de energiehuishouding, electrolythuishouding etc.
 • is energiedrager en hoogsensibele verwerker van electromagnetische velden
 • informatiedrager
 • het reguleren van de zuur-basenhuishouding
 • ondersteuning van de celstofwisseling
 • ondersteuenen van de nieren van de toxinenuitleiding
 • transport van voedingstoffen en zuurstof, die met water (in bloed) van darm en longen naar de cellen getransporteerd worden en van stofwisselingslaaken en kooldioxide, die met water (in lymfe en bloed) naar nieren, longen, lever en gal, maar ook de huis als uitscheidingsorganen getransporteerd worden
 • het reguleren van de lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld door zweten
 • oplossings- maar ook bindmiddel van ionverbindingen bij alle chemische processen.
Als we H2O (watermolecuul) nader beschouwen, dan vinden we naast de twee atomen waterstof en de ene atoom zuurstof,  nog 18 moleculaire- en 15 ionenverbindingen en in iedere molecuul waterstof daarover heen nog bijna een miljard biofotonen! een miljard in 1 atoom waterstof...