“Als je tegen iets vecht, zit je eraan vast. Zolang je ertegen vecht, geef je het macht.De macht die je eraan geeft is evenredig aan de kracht die je gebruikt om je ertegen te verzetten.„
Anthony de Mello
Werkwijze
Nieuws & Agenda
Wat is het Pollen Voedsel Syndroom?
 Pollen Voedsel Syndroom is een allergische reactie die optreedt wanneer iemand die allergisch is voor bepaalde pollen, zoals graspollen of lees verder >>

Werkwijze

Natuurgeneeskundige praktijk Erica werkt vanuit het principe dat we de gehele mens behandelen en niet alleen zijn klachten of symptomen. Dit wordt het holistische principe genoemd. Uitgaande van het zelf genezend vermogen van het lichaam willen we deze aanzetten tot genezing. Dit is het natuurgeneeskundig principe.

Hiervoor is het nodig dat we het lichaam toerusten, versterken, ondersteunen en helpen daar waar nodig is. Als de mens gezond is kan het lichaam Reageren, Reguleren en Compenseren. Zijn deze systemen op wat voor manier ook verstoord, dan kan het lichaam ook niets met een ongerichte therapeutische interventie. Daarom is het zaak op een hoger niveau deze systemen te herstellen en te ondersteunen. Pas dan werkt het zelfhelende principe zoals het bedoeld is. Het gaat om de juiste prikkel op het juiste moment! Eigenlijk logisch: je gooit geen vracht stenen op een vrachtwagen zonder goed opgepompte banden!

Aan de hand van een uitgebreid, holistisch bio-energetisch natuurgeneeskundig onderzoek wordt de (deel-)diagnose gesteld. Aan de hand hiervan wordt  een persoonlijk behandelplan opgesteld. Na eventueel advies ten aanzien van voeding en leefwijze wordt er via een therapeutisch stappenplan gewerkt. 

Binnen de praktijk werken met verschillende methoden:

     Bioresonantie

     Klassieke Homeopathie


     Familieopstellingen


Daarnaast werken wij nauw samen met andere disciplines en verwijzen we zo nodig door.